martes, 19 de enero de 2016

TENIR ESTIL / TENER ESTILO

TENIR ESTIL 
Quan pensem en algú amb estil, acostumem a pensar en personatges coneguts o gent del nostre entorn que poseeixen aquell je ne sais quoi que els confereix una aura especial.
Un "quelcom" difícil de definir o concretar, que fa que aquestes persones deixin empremta i es converteixin en referents.

Però parlar d'estil no és només parlar del que hi ha fora, del que es veu, de vestir amb gràcia les últimes tendències o comprar constantment noves peces.L'estil és dins de cadascún de nosaltres. És la nostra personalitat, valors i qualitats reflexat en el que vestim, en com ens expressem, com ens movem...

El nostre estil ha de transmetre com som i què ens agrada. 
Per a definir-lo, hem de pensar com volem que ens vegin i conèixer què ens queda bé.

Per aconseguir-ho, és fonamental treballar la nostra imatge personal a diferents nivells: 
- Imatge externa: indumentària, pentinat, maquillatge...
- Expresió: comunicació verbal i no verbal (postura, mirada, accions, to de veu...).
- Saber estar: habilitats socials.

Tot això explica qui som, és el reflex del nostre interior.

Sentir-nos bé amb la nostra imatge és fonamental per a la autoestima, la nostra confiança i seguretat, determina la nostra actitud i, en conseqüència, influeix directamente en com ens perceben els altres.
És per això que la coherència entre qui som i el que mostrem és esencial per a transmetre autenticitat, confiança i seguretat, proximitat, profesionalitat o aquelles qualitats que desitgem comunicar en els diversos ámbits de la nostra vida.

Treballant la imatge personal, adeqüant-la al màxim a la nostra personalitat, aconseguirem crear sense esforç el nostre propi estil i deixar empremta.


Pots completar aquest post amb alguns consells aqui

Si necessites ajuda per a definir el teu estil no dubtis a contactar amb mi


------------------------------------------------------------------------------------

 
TENER ESTILO
Cuando pensamos en alguien con estilo, nos suelen venir a la cabeza personajes conocidos o gente de nuestro entorno que poseen ese je ne sais quoi que les confiere un aura especial.
Un "algo" difícil de definir o concretar, que hace que esas personas dejen huella y se conviertan en referentes.

Pero hablar de estilo no es sólo hablar de lo que hay fuera, de lo que se ve, de vestir con gracia las últimas tendencias o comprar constantemente nuevas prendas.El estilo está dentro de cada uno de nosotros. Es nuestra personalidad, valores y cualidades reflejados en lo que vestimos, en cómo nos expresamos, cómo nos movemos...

Nuestro estilo debe transmitir cómo somos y qué nos gusta. 
Para definirlo, debemos pensar cómo queremos que nos vean y conocer qué nos queda bien.

Para conseguirlo, es fundamental trabajar nuestra imagen personal a diferentes niveles: 
- Imagen externa: indumentaria, peinado, maquillaje...
- Expresión: comunicación verbal y no verbal (postura, mirada, acciones, tono de voz...).
- Saber estar: habilidades sociales.

Todo ello explica quién somos, es el reflejo de nuestro interior.

Sentirnos bien con nuestra imagen es fundamental para la autoestima, nuestra confianza y seguridad, determina nuestra actitud y, en consecuencia, influye directamente en cómo nos perciben los demás.
Por ello, la coherencia entre quién somos y lo que mostramos es esencial para transmitir autenticidad, esa confianza y seguridad, cercanía, profesionalidad o aquellas cualidades que deseemos comunicar en los diversos ámbitos de nuestra vida.

Trabajando la imagen personal, adecuándola al máximo a nuestra personalidad, conseguiremos crear sin esfuerzo nuestro propio estilo y dejar huella.


Puedes completar este post con algunos consejos aquí

Si necesitas ayuda para definir tu estilo no dudes en contactar conmigo 
 


 No hay comentarios:

Publicar un comentario